Om Företaget

Kvalitetstjänst i Stockholm är det lilla, flexibla och kundvänliga företaget som bistår, utbildar och tillhandahåller det mest viktiga i att driva verksamhetssystem. Du får verktyg och metoder som handlar om hur varu,- och tjänsteproducerande verksamheter når en hög kvalitet på sina produkter / tjänster och utveckling.

 

Hållbar utveckling med kvalitetssystem

 

Lena van Evelingen är utbildad miljötekniker

Kvalitetstjänst i Stockholm AB  grundades 2010

Konsultation och vägledning med implementering av kvalitetsledningssystem.

Vilket innebär utveckling av företag som certifierar sig mot ISO-standarder.

 

Certifieringar

Lena är certifierad revisor 

  • Auditor/Lead Auditor, ISO 9001
  • Environmental Auditing, ISO 14001
  • Lead Auditor ISO 27001

 

Projektuppdrag

Projektledning, införande av kvalitetsledningssystem, ISO 9001, 14001, 45001, ISO 27001, SS-EN 1090, SS-EN 3804 i närmare 100 företag t.ex. verkstad, bygg/anläggning, transport, industri och tjänsteföretag.

 

Internrevisor för företag som står inför extern certifieringsrevision eller uppföljande revision.

 

Lärare, utbildning för blivande fastighetstekniker i hållbart miljöarbete, arbetsmiljö, fastighetsägarens ansvar, boendemiljö, gällande lagar, arbetsmiljölagstiftning och ISO-kvalitetsarbete.

 

Lärare, utbildning för blivande byggprojektledare i kvalitetssamordning.

 

KMA-samordnare KMA-kontroller och uppföljning av dessa. Framtagning av ritningsunderlag, Produktkontroller för miljö inom bygg.

 

Kvalitets- miljö- och säkerhetsutredningar inför ISO-revision.

 

Bullerutredningar på bland annat förskolor och bilindustri.

 

 

 

Verksamhetspolicy

Kvalitetstjänst ska utveckla och anpassa sina tjänster till kundens behov och möjligheter.

Kvalitetstjänst ska ständigt förbättra sina arbetsrutiner och i och med det förbättra sina egna och sina kunders arbetsprocesser.

Varje kund till kvalitetstjänst ska ha fått full förståelse vad verksamhetssystem innebär och hur det kan utveckla verksamheten.

Lagar och andra krav ska följas samt att miljöalternativ ska väljas, kollektiva färdmedel ska i första hand användas. 

Kvalitetstjänsts miljöarbete ska påverka och vägleda kunden att välja positiva alternativ för miljön.

 

Lena van Evelingen 2020


Kvalitetstjänst i Stockholm AB är mycket stolta över det höga kreditbetyg som bygger på Bisnodes kreditvärderingssystem. Systemet betygsätter företagets betalningsförmåga utifrån en mängd beslutsregler.

Att driva ett kreditvärdigt företag kräver tid, engagemang och hårt arbete. Kvalitetstjänst hoppas att du anser värdet av att anlita och samarbeta med ett kreditvärdigt företag.

Stockholm juli 2020