Nyheter


2020

Kvalitetstjänst är kreditvärdig med högsta betyg, dubbel AA.

 

Kvalitetstjänst fortsätter med implementering av BF9K i främst AB Frijo.

2019

Kvalitetstjänst anlitas av Erik Andersson gruppen.

Kvalitetstjänst återupptar sitt medlemsskap i
Tillväxt Gotland 

December 2018

Kvalitetstjänst önskar God Jul och Gott Nytt År

 

Nov 2018
Kvalittetstjanst gratulerar Siefverts skruv till certifiering 9001.

Okt 2018

Nu finns möjlighet att välja kontinuerlig konsulterad tid för att ha kontroll på ledningssystemen. Välj antal dagar i månaden för uppdatering, uppföljning, förbättringar samt Internrevision och Ledningens genomgång. 

Kvalitetstjänst åtar sig att ta sig an överenskomna uppgifter på årsbasis. I konsultpriset ingår 5 timmars extra tid per månad för rådgivning via telefon och eller mail. Intresserad? Kontakta mig på 070-7279800

 

2018-03-06

GDPR – General data protection regulation

Dataskyddsförordningen 

Börjar gälla den 25 maj och ersätter då personuppgiftslagen PuL

Enligt den nya förordningen är företag skyldiga att beskriva hur de hanterar personuppgifter på.

Vem internt som är ansvarig för registerhanteringen; vad används det till, vilka typer av personer förekommer i det, vilka typer av uppgifter och på vilken rättslig grund uppgifterna hanteras? Förordningen syftar till att bättre skydda de registradesintegritet. 

Vill du veta mer? Behöver du hjälp?

Kontakta mig gärna.

Läs också Enkla grunder i dataskydd

  

 

 

 

2018-09-07

Uppgradering av standarden ISO1090-2:2018 finns nu på engelska. Ersätter ISO 1090-2:2008 + A1:2008

2018-03-06

ISO 9001:2015 och 14001:2015 

Uppgradering av ISO 9001 och 14001 till 2015 års version pågår för fullt.

Behöver du hjälp är det hög tid att boka tid.

 

ISO 45001:2018

Nya standarden ersätter OHSAS 18001, släpps i mars.

 

Vill du veta mer, kontakta mig gärna.


 

 

2018-08-27
Kvalitetstjänst gratulerar Fogutek till uppgradering av sitt kvalitetssystem ISO 9001:2015 samt certifiering av sitt miljöarbete ISO 14001:2015  
 

2018-06-21

Kvalitetstjänst gratulerar Binero Group till certifikat miljö ISO 14001:2015

 

- Kvalitetstjänst gratulerar Nordkrom till ett godkänt uppgradetat kvalitetssystem ISO 9001-2015 och 14001-2015   

 

- Kvalitetstjänst gratulerar Spinab till ett godkänt uppgraderat kvalitetssystem ISO 9001:2015 och 14001:2015 

 

- Kvalitetstjänst gratulerar Sjöbergs Maskin AB till ett godkänt uppgraderat kvalitetssystem ISO 9001-2015 

 

2018-05-29

- Kvalitetstjänst gratulerar  Öjebyn Glas & Aluminium fortsatt arbete med 9001:2015 och 14001:2015

 

2018-05-08 

- Kvalitetstjänst gratulerar  AB TC-Företagen till uppgradering 9001:2015 och 14001:2015

 

Kvalitetstjänst gratulerar Axflow till uppgraderingen till ISO 9001:2015

 

- Kvalitetstjänst gratulerar Breson i Tuna AB för fortsatt certifiering SO 9001:2015, 14001:2015 och OHSAS 18001

​​​​​​​

2018-04-30

- Kvalitetstjänst gratulerar Stafettläkarna till certifikatet ISO 9001:2015

 

Kvalitetstjänst gratulerar Itrevex till lyckat ledningssystem för upphandling.

 

2018-03-06

- Kvalitetstjänst gratulerar Onlinegroup till certifikaten

ISO 9001:2015 och 27001:2014

 

- Kvalitetstjänst gratulerar Hydrock till certifikaten

ISO 9001:2015, ISO 1090 och 3834

 

- Kvalitetstjänst gratulerar Fredriksson Mek & Vulk AB till certifikaten ISO 9001:2015, ISO 1090 och 3834