Konsulttjänster

Hållbar utveckling med kvalitetssystem

 

Har du frågor angående uppgradering av kvalitetssystemen?

Det är hög tid att planera in uppgraderingen  nu då sista dagen är 15 december 2018

Du kan ställa dina frågor eller kontakta mig i "Boka möte" så återkommer jag under dagen.

Kvalitetstjänst realiserar och implementerar kvalitetssystemen ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015 på ett enkelt och lättarbetat sätt.

Kvalitetstjänst bygger BF9K system implemeterar och reviderar både projekt och system.

Processen med implementering görs i flera steg för att alla inblandade ska kunna ta till sig informationen. Utbildning ges till alla berörda och speciellt till samordnare och internrevisorer.

Gäller alla företag som behöver se över rutiner och handlingsplaner.