Kvalitetsarbete ISO 9001

Upplägg på ett projekt

Tillsammans med kunden arbetar vi fram dokumenten i de olika arbetsprocesserna.

Kunden utbildas samtidigt i ISO-standarderna på ett enkelt och pedagogiskt sätt.

Utbildning hålls också för personalen för en bättre förståelse och medvetenhet om vad ett kvalitets- och miljöledningssystem innebär.

Vi arbetar fram Policys, tar fram leverantörsbedömningar och rutiner för hur du arbetar med inköp och försäljning.

Vi utarbetar en målformulering med handlingsplaner.

Vi ser över kompetenskrav och befattningsbeskrivningar och går igenom hur medarbetarsamtal bör hållas.

Kvalitetstjänst hjälper till med utbildning för internrevisor samt ledningens genomgång

Områden som gås igenom:

• Ledningens åtagande

• Miljöinventering

• Policys

• Processer

• Strategi, omvärld och risker

• Kommunikation

• Personal/kompetensutveckling

• Produktion/tjänsteutförande

• Förbättringar

• Uppföljning