Arbetsmiljö 

Ny standard våren 2018 ISO 45001 ersätter OHSAS 18001.

Skillnaderna mellan OHSAS 18001 och ISO 45001 är bland annat ett tydligare fokus på att integrera arbetsmiljöperspektivet i företagets strategiska inriktning. Det kommer att innebära att din organisation behöver omcertifieras enligt ISO 45001 med en övergångsperiod på ca 3 år.

Skillnaderna mellan OHSAS 18001 och ISO 45001 är bland annat ett tydligare fokus på att integrera arbetsmiljöperspektivet i företagets strategiska inriktning. Det kommer att innebära att din organisation behöver certifieras enligt ISO 45001 med en övergångsperiod på cirka 3 år.

 

Sedan början av 2000-talet är det möjligt för organisationer att certifiera sig enligt AFS 2001:1

AFS 2001:1 är ett lagkrav som alla arbetsgivare måste uppfylla.
Det blir allt vanligare att organisationer certifierar sig enligt arbetsmiljöstandarden OHSAS 18001. 

Fördelen med att certifiera sig enligt standarden är att det finns ”skall-krav” som överensstämmer med AFS 2001:1 som säger att man ska identifiera alla lagkrav som finns på arbetsmiljöområdet och leva upp till dessa

Ett ledningssystem är ett effektivt verktyg som skapar förutsättningar för ett strukturerat arbetssätt.

 

Passa på att införa arbetsmiljö, kvalitet och miljö samtidigt.