Informationssäkerhet ISO 27001:2014

Idag ställs höga krav på It-säkerhet och informationssäkerhet. Ett sätt att hantera detta är med standarden 27001 som ger företaget verktyg och rutiner för  det skydd mot intrång som  kunder, medarbetare och myndigheter ställer idag. 

 

Vi går bland annat igenom rutiner för sekretess, integritet och tillgänglighet i företaget. Med anpassade mallar går vi steg för steg igenom säkerhetsarbetet.